Rob Thorne: Ko Tēnei te Timatanga o te Ao

Ko te pū, te more, te weu, te aka, te rea. Ko te wao nui, te kune, te whē, te kore, te pō. Ki ngā tangata Māori nā Rangi rāua ko Papa. Ko tēnei te timatanga o te ao. Musician and composer Rob Thorne (Ngāti Tumutumu, Tainui) is joined by Umar Zakaria and Luther Hunt (Kai Tahu, Te Atiawa, Tangahoe, Ngāti Mutunga, Kaitangata, Ngāi Te Rangi, Waitaha) on a deep musical journey from creation. Taking as their kaupapa the karakia above, the trio's subtle but powerful, refined but untethered musicality will envelop you in a world of sound, carrying you along in a single, uninterrupted listening experience. Rob Thorne, pūtōrino Umar Zakaria, bass Luther Hunt, drum kit Ko tēnei te timatanga o te ao.

Schedule

City Gallery Adam Auditorium Ao Māori

-

City Gallery Adam Auditorium Ao Māori

-